Buurtsportcoach, Combinatiefunctionaris en MVV Manager

Product/dienst

 

Buurtsportcoach, Combinatiefunctionaris en MVV Manager

 

Omschrijving

De Combinatiefunctionaris sport is een persoon die sport en beweeg activiteiten verzorgt op scholen (50%) en sportverenigingen (50%). Het gaat in die functie om activiteiten met jongeren. De Buurtsportcoach is niet alleen een nieuwe benaming van de Combinatiefunctionaris maar kan ook breder ingezet worden bij verschillende organisaties, in de wijken en voor diverse doelgroepen. Dezelfde functies zijn er ook voor cultuur. De MVV Manager is een Buurtsport/cultuur coach die nog breder inzetbaar is bij de implementatie, uitvoering en doorontwikkeling van vrijwilligersorganisaties en netwerken (gemeentebreed en wijk niveau).

 

Via de partner van MVV Nederland ‘Sportief Besteed Groep’ (SBG) zetten wij ons graag in voor de combinatiefuncties, buurtsportcoaches en MVV Managers in uw gemeente. SBG heeft affiniteit met jeugd, ervaring in het organiseren of aanjagen van grote en kleinschalige sport en cultuur activiteiten en de mogelijkheid om full- of parttimers als combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches in dienst te nemen. Hoe de functies exact worden ingevuld is afhankelijk van uw wensen, de lokale doelstellingen en de taken en werkzaamheden die met de netwerkpartners worden bepaald. SBG verzorgt de planvorming, het werkgeverschap en de aansturing van de functies in diverse gemeentes zoals Delft en Rijswijk.

 

Resultaat

Actieve, gemotiveerde en gekwalificeerde Combinatiefunctionarissen, Buurtsportcoaches en MVV Managers. Ontzorgen van gemeenten en andere betrokken partijen, zoals onderwijs en verenigingen, door aansturing en werkgeverschap. Ontwikkeling en uitvoering van sport, beweeg en cultuur activiteiten op school, in de buurt en bij de verenigingen. Stimuleren en tot stand brengen van samenwerkingsverbanden in de uitvoering van activiteiten.

 

Opdrachtgevers

  • Gemeente Delft: Sinds 2009 14 FTE Buurtsportcoach, Coördinator Buurtsportcoach (allen in dienst bij partner Sportief Besteed Groep). In 2009 begonnen met Combinatiefunctionarissen, daarna doorontwikkeld tot Buurtsport/cultuur coaches en in 2014 verdere doorontwikkeling naar MVV Managers.
  • Gemeente Rijswijk