MVV Subsidiebeleid en methode

Product/dienst

 

Maatschappelijk subsidiebeleid en subsidiemethodiek

 

Omschrijving

MVV Nederland heeft voor gemeenten subsidiemethoden ontwikkeld die passen bij de moderne integrale visie op de samenleving vanuit onder andere welzijn, gezondheid, onderwijs, veiligheid, zorg, milieu, sport en cultuur. Wij ondersteunen in de ontwikkeling van subsidiebeleid, de algemene subsidieverordening, de subsidiemethodieken en de implementatie en uitvoering daarvan. Ook geven wij voorlichting daarover aan raadscommissies en vrijwilligersorganisaties.

 

De volgende subsidiemethoden kan MVV Nederland zowel separaat als in onderlinge samenhang voor uw gemeente ontwikkelen, implementeren en uitvoeren.

·      Waarderingssubsidie: Een basissubsidie voor het waarderen van het (inherent) maatschappelijk zijn van vrijwilligersorganisaties.

 

·      Stimuleringssubsidie: Een resultaatgerichte subsidiemethodiek die het (maatschappelijk) effect van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen vergroot en tegelijk de extra inzet die verenigingen daarvoor leveren beloont. De activiteiten die in aanmerking komen voor deze subsidie hebben een structureel karakter.

 

·      Activiteitensubsidie: Een subsidiemethodiek die het mogelijk maakt eenmalige activiteiten van vrijwilligersorganisaties of vanuit andere initiatieven te belonen. MVV Nederland geeft hiermee gemeenten de mogelijkheid om maatschappelijke activiteiten van niet-structurele aard te belonen en daarmee particulier initiatief te stimuleren.

 

Resultaat

Vergroting realisatie gemeentelijke doelstellingen en tegelijk vitalere vrijwilligersorganisaties. Een modern, praktisch uit te voeren en transparant subsidiebeleid en -methodiek die voor elke vrijwilligersorganisatie en ander particulier initiatief van toepassing kan zijn. Verkrijgbaar in webbased en/of hardcopy uitvoering. De methodiek stelt gemeenten in staat om inhoudelijke kennis van de maatschappelijke activiteiten van vrijwilligersorganisaties te verkrijgen in plaats van alleen als pure subsidieverstrekker op te treden. Tegelijkertijd voelen particuliere initiatiefnemers zich door de gemeente gesteund in hun maatschappelijke activiteiten.

 

Opdrachtgevers

 • Gemeente Ede: ontwikkelen MVV Stimuleringssubsidie t.b.v. sportorganisaties.
  • Thema’s: Opvoeden en Opgroeien, Participatie kwetsbaren, Bevorderen leefbaarheid in de wijken, Citymarketing (FoodValley).

 

 • Gemeente Leidschendam-Voorburg: ontwikkelen nieuw subsidiebeleid en MVV Stimuleringssubsidie t.b.v. sportorganisaties.
  • Thema’s: Samenleven in de kernen, Opvoeden en Opgroeien, Meedoen makkelijker maken, Preventie en Opvang.

 

 • Gemeente Sint Michielsgestel: ontwikkelen nieuw subsidiebeleid en MVV Stimuleringssubsidie t.b.v. welzijn, sport en cultuur organisaties
  • Thema’s: Samenleven in de kernen, Opvoeden en Opgroeien, Meedoen makkelijker maken, Preventie en Opvang.

 

 • Gemeente Beek (L): ontwikkelen nieuw subsidiebeleid en MVV Stimuleringssubsidie t..b.v. welzijn, sport en cultuur organisaties
  • Thema’s: Kwetsbare groepen, Meeverantwoordelijkheid voor eigen woon en leefomgeving, Ontwikkeling en ontmoeting van jeugd, Bevordering gezondheid, welzijn inwoners & dieren en milieu, Ondersteuning bieden aan en stimuleren van vrijwilligerswerk, Behoud en ontwikkeling cultureel erfgoed en stimuleren kunst- en cultuurparticipatie, Educatie en bewustwording ontwikkelingslanden, Multifunctionaliteit en Evenementen.