MVV KIT® voor implementatie en doorontwikkeling

Product/dienst

 

MVV KIT® – toolbox implementatie, uitvoering en doorontwikkeling

 

Omschrijving

Ervaring heeft geleerd dat tijdelijke ondersteuning van verenigingen bij de implementatie, uitvoering en doorontwikkeling van hun maatschappelijke rol gewenst is. Speciaal daarvoor heeft MVV Nederland een complete ondersteuningstoolbox ontwikkeld. De ‘MVV KIT®’ volgt na het doorlopen van het MVV Verenigingstraject en wordt per vereniging samengesteld.

 

De MVV KIT® houdt in:

·      Individuele implementatiebegeleiding en ondersteuning door MVV Nederland.

·      Jaarlijkse deelname aan een MVV congres voor twee verenigingsfunctionarissen.

·      Jaarlijkse meting met behulp van de ‘Maatschappelijke Thermometer MVV oké®’ en klankboord met betrekking tot maatschappelijk actieplan vereniging.

 

Resultaat

Implementatie en doorontwikkeling van MVV (maatschappelijke) activiteiten die de vereniging tijdens het MVV Verenigingstraject heeft bepaald. Doorlopende kennisontwikkeling bij de MVV Coördinator en/of MVV Commissie van de vereniging. Beoordeling van het maatschappelijk jaarplan van de vereniging. Jaarlijkse meting van de ‘mate van maatschappelijkheid’ met behulp van de ‘Maatschappelijke Thermometer MVV oké®’ en uitgifte van het MVV oké logo. De MVV KIT leidt tot structureel bredere maatschappelijke verenigingen en een leefbaardere samenleving.