MVV Verenigingstraject light

Product/dienst

 

MVV Verenigingstraject – ‘light’

 

Omschrijving

Niet voor iedere organisatie is het mogelijk een compleet MVV Verenigingstraject te doorlopen. Speciaal voor die organisaties is er het ‘light’ traject ontwikkeld. In twee interactieve sessies van elk 2,5 uur wordt er een basis nulmeting, verenigingsdroom en actieplan ontwikkeld. Een gemengd ‘MVV-team’ van ongeveer 5 personen uit de vereniging* bestaande uit bestuursleden, ouders, trainers, en anderen, neemt hieraan deel. Per vereniging worden een (maatschappelijke) visie, samenwerkingskansen, versterkende activiteiten bepaald. Hierbij is de kernactiviteit en situatie van de vereniging altijd het uitgangspunt. De MVV ‘light’ sessies worden gehouden met 2 – 4 verenigingen.

 

De stappen zijn:

·      Nulmeting – huidige situatie – en Verenigingsdroom – toekomstvisie bepalen

·      MVV (maatschappelijke) activiteiten – 1-2 jaar vooruit

 

De doorlooptijd van het MVV‘light’-traject is ongeveer 4 weken, maar varieert per vereniging. Praktisch, eenvoudig uitvoerbaar, geen dikke pakken papier, wat huiswerk en voor iedere vereniging toepasbaar.

 

Resultaat

Een algemeen beeld van de ‘status’ van de organisatie, een richtinggevend toekomstbeeld en een overzicht van uit te voeren (maatschappelijke) activiteiten voor de komende 1-2 jaar. Een en ander samengevat in een MVV Verenigingsplan basis. Het MVV-team van de vereniging is zich bewust van de kansen en mogelijkheden die een structureel breed maatschappelijke rol hun organisatie biedt. Samenwerken & verbinden is daarbij het uitgangspunt.

MVV Verenigingstraject light

 

 

 

* Daar waar we het hebben over verenigingen bedoelen we diverse soorten vrijwilligersorganisaties