MVV Opleiding Senior Adviseurs

Product/dienst

 

MVV opleiding Senior Adviseurs

 

Omschrijving

MVV Nederland voert haar MVV adviestrajecten uit met daarvoor goed opgeleide Senior Adviseurs. MVV trajecten worden dan ook alleen uitgevoerd door deskundigen die door ons opgeleid zijn en daarvoor een MVV licentie behaald hebben. De MVV adviseurs zijn daardoor volwaardig sparringpartner van (senior) verenigingsfunctionarissen en gespecialiseerd in vrijwilligersorganisaties. Deze kwaliteitsfilosofie van MVV Nederland zorgt ervoor dat onze trajecten zeer succesvol zijn. Daar waar mogelijk werken we met lokale MVV adviseurs die ook de context van de gemeente en de vrijwilligersorganisatie kennen. Ieder (bijna) afgesloten MVV adviestraject wordt centraal door MVV Nederland beoordeeld of het aan haar kwaliteitseisen voldoet. Daarmee zorgen we voor regelmatige feedback aan en doorontwikkeling van onze MVV adviseurs en waarborgen de kwaliteit van onze adviezen.

 

Opleidingstraject

Een opleiding tot MVV adviseur bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk. Naar aanleiding van een intakegesprek wordt beoordeeld of een adviseur past bij de MVV visie en werkwijze. De opleiding start vervolgens met een theorie gedeelte over de MVV visie en methodiek, maatschappelijke ontwikkelingen en de context waarin wij opereren. Daarna participeren de ‘adviseurs in opleiding’ in meerdere MVV adviestrajecten. Een laatste adviestraject voert de adviseur geheel zelfstandig uit. De kwaliteit daarvan wordt centraal door MVV Nederland beoordeeld en besproken tijdens een afrondend gesprek. Bij een positieve beoordeling krijgt de MVV adviseur een licentie en mag MVV adviesopdrachten uitvoeren.

 

Resultaat

De Senior Adviseurs zijn deskundig op het gebied van vrijwilligersorganisaties en volwaardige sparringpartners van verenigingsfunctionarissen. Het senior niveau zorgt voor succesvolle adviestrajecten die een structurele impact hebben.