Gemeentebrede en wijknetwerken

Product/dienst

 

Publiek Private Gemeentebrede en Wijknetwerken

 

Omschrijving

MVV Nederland heeft ruime ervaring met het opzetten van (structurele) gemeentebrede en wijknetwerken. Wij initiëren dat door het organiseren van interactieve bijeenkomsten met thema’s als ‘Zoek & Benut kansen’ en ‘Samenwerken & Verbinden’. Deelnemende partijen komen uit een breed veld van maatschappelijke organisaties (o.a. sport, cultuur, onderwijs, welzijn, zorg), bedrijfsleven en overheid. Tijdens een eerste bijeenkomst leren de organisaties elkaar kennen (wie ben ik, wat heb ik te bieden, wat heb ik nodig), informeren we hen over actuele maatschappelijke en overheidsontwikkelingen, definiëren we gezamenlijk een aantal lokale thema’s en worden vervolgafspraken gemaakt. Wij inventariseren daarbij ook bestaande initiatieven en kijken of een verdere samenwerking en doorontwikkeling hierin mogelijk is. Na de eerste bijeenkomst gaan de organisaties zelfstandig met elkaar in overleg en voeren de activiteiten uit.

 

Daar waar gewenst verzorgen wij de (wijk)regie en ondersteunen met de uitvoering. Ook organiseren wij vervolgbijeenkomsten op wijkniveau, bijvoorbeeld twee keer jaarlijks, en een gemeentebrede bijeenkomst, bijvoorbeeld een keer jaarlijks. De gemeentebrede bijeenkomst zorgt voor kennisuitwisseling, afstemming en een gemeentebreed netwerk. In alle bijeenkomsten zorgen we voor een actieve participatie van de deelnemers.

 

Resultaat

Kennis van elkaar. Een breed netwerk van samenwerkingsverbanden; zowel gemeentebreed als op wijkniveau. Inzicht in lokale thema’s en samenwerkingsmogelijkheden. Betrokkenheid, zelfredzaamheid en participatie. Concrete vervolgafspraken en acties. Efficiënte en effectieve (publiek en private) samenwerking.

 

Maatschappij Innovatie

Opdrachtgevers

  • Gemeente Delft: gemeentebrede en wijknetwerken ontwikkeld in alle 8 wijken via een structuur van kern- en copartners
  • Gemeente Maassluis: gemeentebreed en op wijkniveau netwerken ontwikkeld vanuit de diverse MVV Verenigingstrajecten en organisatiebijeenkomsten.
  • Overige gemeenten: in alle gemeenten waar MVV Verenigingstrajecten hebben plaatsgevonden zijn structurele Samenwerking en Verbindingen tussen organisaties (professionele en vrijwilligers) ontstaan.