Sportimpuls aanvraag en uitvoering(coördinatie)

Product/dienst

 

Sportimpuls subsidie aanvrager en uitvoering(coördinatie)

 

Omschrijving

De Sportimpuls is een rijkssubsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen te laten sporten en bewegen. Er zijn jaren lang aanzienlijke bedragen beschikbaar. Een aanvraag is mogelijk van €10.000 tot €150.000. Het toekennen van de subsidie wordt onder andere beoordeeld op basis van wijkgerichtheid en structurele borging van de activiteiten bij de deelnemende organisaties. Het gaat daarbij om de kwaliteit van de aanvraag.

De eerste Sportimpuls ronde heeft plaatsgevonden medio 2012 en was maar liefst 5,5 keer overschreven. MVV Nederland heeft bijzonder goede resultaten gehaald door samen met onze partner Sport & Evenementen Nederland (nu: Sportief Besteed Groep) in totaal meer dan €2.000.000 voor diverse organisaties toegekend te krijgen!

Een belangrijke reden voor dit succes is de ruime ervaring die MVV Nederland heeft met het tot stand brengen van wijkgerichte samenwerkingsverbanden, het gezamenlijk uitvoeren van sport en beweegactiviteiten en het structureel borgen daarvan.

 

Naast de verzorging van de aanvraag zelf heeft MVV Nederland ook een coördinerende, controlerende en communicatie rol in de uitvoering ervan. Aan deze ‘regiefunctie’ is vooral bij de deelnemende organisaties behoefte wanneer de aanvraag uit meerdere interventies en/of meerdere partijen bestaat. MVV Nederland beschikt met haar partner Sportief Besteed Groep bovendien over buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en vakleerkrachten sport die de uitvoering van de sport en beweeg activiteiten kunnen ondersteunen.

 

Resultaat

Sportimpuls aanvragen van kwalitatief hoogstaand niveau. Betrokken samenwerkingspartners. Samenwerking op wijkniveau. Succesvolle uitvoering en borging van de sport en beweeg interventies. Regie en ontzorgen.