MVV Verenigingstraject

Product/dienst

 

MVV Verenigingstraject

 

Omschrijving

Het MVV Verenigingstraject is een methode waarbij een compleet organisatieadvies inclusief maatschappelijk plan en draagvlak tot stand komt. Een gemengd ‘MVV-team’ van ongeveer 10 personen uit de vereniging* bestaande uit bestuursleden, ouders, trainers, en anderen, doorloopt in slechts vier interactieve stappen van elk 2,5 uur het verenigingstraject. Daarbij worden een (maatschappelijke) visie, samenwerkingskansen, versterkende activiteiten en een verenigingsbreed draagvlak gecreëerd. De kernactiviteit en situatie van de vereniging is hierbij altijd het uitgangspunt.

 

De stappen zijn:

·      Nulmeting – huidige situatie

·      Verenigingsdroom – toekomstvisie bepalen

·      MVV (maatschappelijke) activiteiten – welke activiteiten gaat de organisatie de komende 1-2 jaar doen

·      Draagvlak sessie – deelnemers zijn zoveel mogelijk interne en externe verenigingsbetrokkenen

 

De doorlooptijd van het MVV-traject is ongeveer 12 weken, maar varieert per vereniging. Praktisch, eenvoudig uitvoerbaar, geen dikke pakken papier en voor iedere vereniging toepasbaar.

 

Resultaat

Een gemotiveerde toekomstbestendige vereniging die weet waar hij staat en naar toe wil en met de wil om een structureel breed maatschappelijke rol op zich te nemen. Samenwerken & verbinden is daarbij het uitgangspunt. Niet omdat het van buitenaf moet, maar vanwege de enorme kansen en mogelijkheden die het biedt. De organisatie krijgt een individueel samengesteld MVV Handboek met daarin onder andere hun MVV Verenigingsplan, communicatiemiddelen, implementatie tools en beleidsplannen.

MVV Verenigingstraject compleet

* Daar waar we het hebben over verenigingen bedoelen we diverse soorten vrijwilligersorganisaties