Wat is MVV?

Wij zorgen voor sterke verenigingen en krachtige samenwerkingsverbanden. 

In vier eenvoudige stappen doorlopen we samen met een team van vrijwilligers van de vereniging een maattraject. Een realistische toekomstvisie, uitvoerbaar en gedragen actieplan en een vitale vereniging is het resultaat.

Het MVV traject is uit te voeren bij alle sport-, cultuur- en welzijnsorganisaties. De kernactiviteit van de vrijwilligersorganisatie en de lokale situatie zijn daarbij altijd het uitgangspunt.

Naast een sterke vereniging zorgen we voor duurzame samenwerkingsverbanden in de lokale maatschappij.

Voor gemeenten zijn we gespecialiseerd in het ontwikkelen van en uitvoering geven aan moderne innovatieve programma’s voor een krachtige samenleving.

 

 

Maatschappelijk Verantwoord Verenigen

“De wijze waarop een vereniging haar kernactiviteiten uitvoert en verantwoordelijkheid neemt in haar maatschappelijke context (welzijn, zorg, gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, milieu en sociale context)”

De kracht van MVV:

  • Verbindingen en samenwerking op basis van win-win

  • Integrale benadering van diverse beleidsterreinen

  • Creëren van betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel

  • Praktisch uitvoerbaar en flexibel implementeerbaar voor iedere vrijwilligersorganisatie en gemeente

  • Stimuleert structurele maatschappelijke betrokkenheid

  • Versterkt de basis (organisatie, beleid, financiën) van zowel vrijwilligers- als professionele organisaties